Svegs s-förening

Föreningen har aktiverats och under extra årsmötet som hölls vid Bäckedals folkhögskola måndag den 15 maj 2017 kl 18.00 beslutades enligt följande:

Styrelsen består av: 
Abbas Khanahmadi, ordförande, 070-530 01 43 
Karin Strandberg, kassör
Lars Gunnar Nordlander, sekreterare 
Gunilla Larsson, ledamot
Elving Forsström, vice ordförande
Christer Nordqvist, ledamot
Göran Pålsson, ersättare
Inger Forsström, ersättare
Stefan Törnberg,ersättare

Medlemsansvarig:
Elving Forsström 

Kampanjledare:
Göran Pålsson
Gunilla Larsson
Christer Nordqvist

Studieorganisatör:
Abbas Khanahmadi
Karin Strandberg
Elving Forsström

Revisorer:
Nils Erik Norderud
Axell Thunell(ersättare

Valberedning:
Denise Eklund Sundgren (sk)
Jan Svensson
Kenth Andersson

En kort bildtext.