19/5 Medlemsmöte i Mitthärjedalens s-förening

Måndag den 19/5 kl 19.00 på Trosavik i Hedeviken.
Ärenden: Nomineringar.
Välkommen!