14/10 Medlemsmöte i Mitthärjedalens s-förening

Tisdag den 14/10 kl. 19.00 på Trosavik i Hedeviken.
Ärenden: Nomineringar till styrelser och nämnder i kommunen, nominering av kongressombud, förslag till ny renhållningstaxa, mm.
Välkommen!