Medlemsmöte i Hedeviken

Mitthärjedalens S-förening inbjuder till medlemsmöte, på Trosavik i Hedeviken.
Datum och tid: Tors den 3/11 kl 19.00.

Välkomna!
Styrelsen för Mitthärjedalens S-förening