INSTÄLLT Medlemsmöte i Hedeviken

Mitthärjedalens S-förening inbjuder till medlemsmöte, på Trosavik i Hedeviken
Datum och tid: Mån den 9/1 -17 kl 19.00
Ärenden: Ny politisk organisation mm
Välkomna!