Medlemsmöte och Årsmöte i Hedeviken

Mitthärjedalens S-förening inbjuder till nomineringsmöte onsd den 15/2 kl 19:00. Nomineringar till Mitthärjedalens S-förenings styrelse samt till AK:s styrelse.
Årsmöte mån den 27/2 kl 19:00.

Välkomna till Trosavik i Hedeviken!

Styrelsen för Mitthärjedalens S-förening
Maj-Lis Larsson
Ordf.