Nominerigs- och planeringsmöte i Lillhärdal

Sveg och Lillhärdals S-föreningar håller
Nomineringsmöte inför extra AK årsmöte (27/4) och planeringsmöte inför 1 maj, som ska vara i Lillhärdal i år.
Vi ses den 5/4 kl 18.00 på Folkets Hus Lillhärdal.
Hjälp att sprida detta till våra kamrater.