11/9 Nomineringsmöte i Mitthärjedalens S-förening

Måndag den 11/9 kl. 19.00 på Trosavik i Hedeviken.
Nomineringar till Riksdag och Region.