19/9 Medlemsmöte i Mitthärjedalens S-förening

Onsdag den 19/9 kl 19.00 på Trosavik i Hedeviken.
Välkommen!