7/10 AK Styrelsemöte i Hedeviken

Söndag den 7/10 kl. 17.00 på Trosavik i Hedeviken.
Ärenden: Fortsatta förhandlingar om samarbete för styret av kommunen.
Välkommen!