7/11 Medlemsmöte i Mitthärjedalens s-förening

Onsdag den 7/11 kl.19.00 på Trosavik i Hedeviken.
Ärenden: Nomineringar.
Välkommen!