28/2 Svegs S-förening kallar till årsmöte

Torsdag den 28 feb kl 18.00 kallar Svegs S-förening till årsmöte på Pilgrimskyrkan i Sveg.
Ärende: sedvanliga ärsmöteshandlingar, se dagordningen under Protokoll & Kallelse
Välkommen!