25/4 Medlemsmöte i Mitthärjedalens s-förening

Torsdag den 25/4 kl.18.00 på Lokalkontoret i Hede.
Välkommen!