1/5 Första maj i Funäsdalen

Välkomna till Första maj i Funäsdalen

Samling vid bussgaraget kl. 11.30
Avmarsch till Härjedalens Fjällmuseeum kl 12.00
Programstart på Härjedalens Fjällmuseeum kl. 12.30

Talare:
Ebba Kristoffersson. SSU
Rickard Mattsson, Kommunal
Lars Gunnar Nordlander, Vice kommunalråd

Huvudtalare:
Kalle Olsson, Riksdagsledamot

I övrigt förtäring och kulturinslag