20/5 Arbetarekommunens repskap i Sveg

Måndag den 20/5 kl 18.00 på Pilgrimskyrkan i Sveg

Aktuella politiska frågor.

Välkommen!