Välkommen till Socialdemokraterna

                               
"Svensk socialdemokrati präglas av starkt utvecklat verklighetssinne. Dess politiska verksamhet är inriktad på praktiska och näraliggande mål och detta ofta under stort hänsynstagande till andra klasser och grupper än den partiet i första hand företräder - arbetarklassen". 

När Du blir medlem i socialdemokratiska partiet, kommer Du automatiskt med i en s.k. grundorganisation. Det kan vara en socialdemokratisk förening, kvinnoklubb eller SSU-klubb. Här träffas medlemmarna och diskuterar aktuella frågor, utser representanter till olika organ, har studiecirklar, organiserar temamöten, ordnar festligheter och mycket annat. 

För närvarande finns följande grundorganisationer och resp. ordförande för Härjedalens socialdemokrater:
Funäsdalens s-förening, Per-Erik Johansson, Rörosvägen 155, 840 95 Funäsdalen,
Pejj76@hotmail.com, tel 070-323 92 13  Läs mer
Lillhärdals s-förening, Ingalill Mårtensson, Gravarvägen 2, 840 80 Lillhärdal,
inga-lill.martensson@telia.com, tel. 073-180 22 26 Läs mer
Mitthärjedalens s-förening, Maj-Lis Larsson, Lungatan 7, 840 93 Hede,
maj-lis.larsson@herjedalen.se, tel. 0684-107 26 Läs mer
Svegs s-förening, Ismail Kizilkaya, Jämtlandsgatan 40, 842 32 Sveg 
norrahede@gmail.com, tel 070-571 89 57 Läs mer
Svegs kvinnoklubb, Vilande
Ytterhogdals s-förening, Leif Nilsson, Buanvägen 2, 840 90 Ytterhogdal,
leif.nilsson@herjedalen.se, tel. 070-531 2355 Läs mer

Inför valet 2018 har Socialdemokraterna i Härjedalen tagit fram ett valprogram. Se nedan .

Sammanträdesplan för Härjedalens Socialdemokrater 2017. Se nedan.